Behandlingar

Behandlingar


Taktil massage:


Taktil massage är en svensk massagemetod som består av mjuka och följsamma strykningar. Massagemetoden skiljer sig från andra traditionella massagemetoder eftersom taktil massagen inte avser till att knåda muskler, utan utförs i ett förebyggande syfte för att motverka sjukdomar eller andra hälsoproblem.


Enligt vetenskapliga bevis är taktil massage mycket effektiv mot bland annat ångest, stress, livskriser, utbrändhet och behandlingen är särskilt anpassat till personer med fibromyalgi. Behandlingen sker i en lugn och behaglig miljö med värmeljus och lugnande musik.Taktil massagen bidrar till följande:


* Minskar blodtryck

* Minskar stress

* Ångestdämpande

* Förbättrar immunförsvaret

* Förbättrar sårläkningen

* Förbättrar sömnen

* Förbättrar tarm- och magfunktion

* Ökar självkänslan

DUO-Healing:


DUO-Healing är en behandlingsmetod som är anpassad till Nya Tidens Energi. Metoden utgår från Nine Chambers egen healingteknik som är grundad på den Spirituella healingmetoden. Vid behandlingen kopplar jag ihop olika källor från Moder Jord, Fader Sol, Änglarna samt andra vägvisare.


DUO-Healing erbjuder djuptgående helande som arbetar på tre större områden, nämlingen:

på kroppsnivå, själsnivån samt på andens nivå.


Med hjälp av dessa energier, luckras blockeringarna som finns i kroppen upp och balanserar energinivåerna i kroppen. Processen hjälper oss att bearbeta den gamla energin, samtidigt som Ny Vital Energi tillkommer och kunden mår sedermera bättre efter avslutad behandling.


Behandlingen påbörjas med ett kort samtal med kunden kring hur vi ska samarbeta. Kunden lägger sig sedan ned på massagebänken, där kundens energier undersöks och där energi sedan tillförs. Slutligen avslutas behandlingen med ett kortare samtal. OBS! Varje kund är väldigt individuell och det kommer att respekteras.


Reiki-Healing:


Reiki är en energiöverföringsbehandling där tillförsel av 'livsenergi' framförs till kunden. Kunderna som beställer en sådan behandling ligger avslappnande på massagebänken under hela behandlingen. Behandlingen balanserar samt fyller på kroppens energikällor. Reikibehandlingen bidrar med följande:* Minskar stress

* Smärtlindrande

* Förbättrar immunförsvaret

* Ångestminskande

OBS! Reiki behandlingarna kan även framföras på distans!Öronljusbehandling:


Öronljusbehandlingar har framförts under en längre tid och är en gammal beprövad metod som ursprungligen kommer från indianerna och är idag en mycket välkänd metod världen över.


Behandlingen utförs genom att ett speciellt ljus tänds och placeras i närheten av örat. Värmen och röken som uppstår går ned i örat och trumhinnan, som på så sätt får sin egen 'massage'. Regelbunden behandling med öronljus mjukar upp öronvaxet och förebygger vaxproppar.


Behandlingen bidrar med följande:* Minskar vaxproppar

* Tinnitus / öronsusningar

* Klåda, irritation samt eksem i öronen

* Motverkar kroniska öroninflamationer

* Motverkar yrsel

* Förebygger migrän och bihålenflammation

* Motverkar svulna körtlar / halsont

OBS! Öronljus tillämpas ej vid akut öroninflamation, bihålsinflammation eller om örat dränerats genom inopererat rör. Telefon: 0708 74 03 61